Świat Zdrowie psychiczne Dla rodziców O organizacji

ADHD

CO TO JEST ADHD?

ADHD, czyli Attention Deficit Hyperactivity Disorder jest zaburzeniem neurologicznym, które występuje zwykle we wczesnym okresie życia. ADHD jest całkowicie niezależne od inteligencji, ale może wywierać głęboki wpływ na całe życie codzienne, czyli kompetencje w pracy, umiejętności społeczne i naukę. ADHD ma wpływ na życie wielu osób i ich rodzin. Muszą one codziennie sprostać różnorodnym wyzwaniom. Życie zADHD nie jest ani łatwe ani proste, zwłaszcza w nowoczesnym społeczeństwie.

GŁÓWNE OBJAWY ADHD

ZABURZENIA KONCENTRACJI: Objawiają się tym, że osoby łatwo rozpraszają się pod wpływem działania czynników zewnętrznych. Mają one duży problem z utrzymaniem uwagi i koncentracji na wykonywanej czynności, często błądzą myślami, nie słuchają uważnie i często zapominają, co zamierzały powiedzieć. Zaburzeniom koncentracji towarzyszą trudności w zorganizowaniu się, przez co osoby te mają kłopot ze sprostaniem wyzwaniom w pracy zawodowej i domowej. W konsekwencji, zaburzenia koncentracji mogą wywierać duży wpływ na proces uczenia się i pracy. Zazwyczaj wychodzą na jaw, dopiero gdy wymagana jest większa koncentrcja wraz z rozpoczęciem nauki w szkole.

NIEPOKÓJ RUCHOWY/NADPOBUDLIWOŚĆ Objawia się dużym pobudzeniem i niezdolnością do zrelaksowania się, siedzenia na miejscu, obejrzenia filmu w całości lub wysłuchania wykładu. Osoby te mówią za dużo i często podniesionym głosem. Są one zawsze w ruchu, w przelocie, zazwyczaj mają jakieś zadania do wykonania, często wiele w tym samym czasie. Niepokój ruchowy jest najbardziej widoczny w najmłodszych latach, ale przeradza się w wewnętrzne pobudzenie w wieku młodzieńczym i dorosłym.

IMPULSYWNOŚĆ Objawia się w ten sposób, że osoby mogą być niecierpliwe, wtrącają się do rozmowy lub zabawy innych i dokonują impulsywnych zakupów. Często popadają w kłopoty, ponieważ najpierw działają, a dopiero później myślą i nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swojego postępowania. Objawami, u osób dorosłych, mogą być trudności z utrzymaniem pracy lub częste zrywanie związków. Osoby te podejmują często pochopne decyzje, które mogą doprowadzić do zaciągania zobowiązań finansowych, którym nie są w stanie sprostać. Prawdopodobieństwo pojawienia się ADHD jest dużo większe u chłopców niż u dziewcząt, co tłumaczy się tym, iż nadpobudliwość ruchowa jest częstą cechą rozwojową chłopców i są oni częściej kierowani na badania. Osoby dorosłe, oprócz powyższych objawów mogą zmagać się ze zmianami nastroju, rozrzutnością, dużą wrażliwością na stres i trudnościami z organizacją pracy.

"Pamiętaj, że objawy są różne i w różnym stopniu nasilone u poszczególnych osób w zależności od wieku"

CO POWODUJE ADHD?

W przeszłości ludzie wierzyli, że na rozwój ADHD miały wpływ warunki i środowisko w dzieciństwie. Dziś badania wykazały jednak, że zdecydowanie najsilniejszym czynnikiem jest gen dziedziczenia. Często zdarza się, że więcej niż jedna osoba w rodzinie zmaga się z ADHD, choć nie zawsze tak jest. Złe wychowanie i nieszczęśliwe dzieciństwo nie są powodami ADHD. Według badań do czynników mających wpływ na wystąpienie.

ADHD zalicza się:

  • Dziedziczność (60-80 procent uważa się za genetycznie powiązane)
  • Komplikacje podczas ciąży
  • Wcześniactwo
  • Uszkodzenia mózgu w pierwszym roku życia
  • Choroba lub wypadek
  • Inne wady rozwojowe

Przyczyny ADHD są biologiczne i wynikają z zakłóceń w systemie neuroprzekaźników mózgu w obszarach, które pełnią istotną rolę w kontrolowaniu zachowania i uwagi.

RÓŻNE RODZAJE

  • ADHD MOŻNA PODZIELIĆ NA TRZY PODTYPY:
  • ADHD z przewagą braku skupienia uwagi
  • ADHD z przewagą nadpobudliwości i impulsywności
  • ADHD, które łączy ze sobą oba powyższe przypadki

ROZWIAZANIA DLA

Jeśli osoba z ADHD osiąga sukcesy w życiu codziennym, zmniejsza to stres i pomaga pokonywać trudności. Wszyscy potrzebują pochwał, ale dzieci z ADHD dosłownie ich łakną. Dlatego tak ważne jest chwalić, aby zachęcać i wspierać pożądane zachowania a tym samym zwiększać poczucie własnej wartości i wizerunku.

ORGANIZACJA Osoby z ADHD zmagają się zazwyczaj z brakiem organizacji. Dobrze zorganizowany dzień ma szczególnie duże znaczenie dla dzieci z ADHD np. poprzez ustanowienie jasnych zasad oraz prostych i stałych nawyków, np. stałe pory snu i posiłków. Osoby dorosłe z ADHD potrzebują zazwyczaj pomocy przy dobrym zorganizowaniu się. Różnego rodzaju urządzenia mogą być przydatne, by ułatwić organizację codziennych obowiązków takie jak komputery, telefony komórkowe, graficzne instrukcje, usługi płatnicze banków i inne ulepszenia.

WSPÓŁPRACA/WSPARCIE Dobra współpraca pomiędzy rodzicami, szkołą i innymi, którzy zajmują się problemami ADHD pomaga znaleźć najlepsze rozwiązania. Poprzez prawidłowe wsparcie istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko poradzi sobie z trudnościami i nauczy się wykorzystywać swoje mocne strony.

SPOSOBY TERAPII Dobre wyniki dają grupy wsparcia, rozmowy z psychologiem, terapia poznawczo-behawioralna, behawioralne metody wychowania. Kuracja lekami także przynosi dobre rezultaty, ale w dłuższym okresie czasu, najlepsze jest połączenie obu metod.

METODY POKONYWANIA TRUDNOŚCI Trudności, na które napotykają osoby z ADHD w życiu codziennym mogą być różnorakie i występować z różnym nasileniem. W związku z tym, do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie. Opiekunowie dzieci z ADHD powinni pomóc każdemu dziecku indywidualnie w znalezieniu najlepszych rozwiązań w radzeniu sobie z obciążeniami codziennego życia i podkreśleniu ich mocnych stron. W ten sam sposób powinni postępować dorośli z ADHD - odnaleźć rozwiązania, które im pomagają i położyć nacisk na swoje mocne strony. Niektóre z tych rozwiązań to regularny sen, ruch, stałe nawyki, podział obowiązków na małe części a przede wszystkim postawienie sobie realnego do zrealizowania celu dotyczącego nauki, pracy i wymagań życia codziennego.