Świat Zdrowie psychiczne Dla rodziców O organizacji

Uzależnienie

Ludzie sięgają po alkohol i inne używki lub narkotyki z wielu powodów. Kiedy spożywanie alkoholu, używek i/lub narkotyków jest niewłaściwe, pojawia się problem, tj. wielokrotne spożywanie w celu odczucia stanu upojenia, radzenia sobie ze stresem i/lub zmiany albo uniknięcia okoliczności, które spowodowały, że dana osoba po nie sięgnęła. Nadużywanie różnych substancji może również charakteryzować się sięganiem po leki na receptę w inny sposób niż zalecił lekarz. O nałogu można mówić, gdy ludzie nie mogą dłużej kontrolować chęci stosowania używek lub narkotyków pomimo negatywnych konsekwencji ich spożywania.

Uzależnienie, które można uznać za chorobę jest definiowane jako przewlekła choroba mózgu, ponieważ alkohol i inne używki oddziałują na mózg i jego funkcjonowanie. Zaistniałe zmiany te mogą być długotrwałe i prowadzić do braku kontroli i zmian w motywacji i temperamencie.

Jak objawia się uzależnienie?

Uzależnienie rozumiane jako choroba mózgu charakteryzuje się:

  • Brakiem kontroli, tj. częstszym stosowaniem leku lub stosowaniem go dłużej niż planowano, wielokrotnymi próbami ograniczenia lub kontrolowania konsumpcji bez powodzenia, dużą ilością czasu poświęconą na konsumpcję (zdobywanie alkoholu/używek, spożywanie alkoholu/używek lub powrót do zdrowia po spożyciu) oraz niemożnością zachowania trwałej trzeźwości
  • Uzależnieniem/silnym pragnieniem
  • Poważnymi konsekwencjami, gdy konsumpcja powoduje upośledzenie zdolności do wykonywania obowiązków, uporczywe problemy z komunikacją, ograniczoną komunikację społeczną i ograniczone zainteresowanie hobby, a także ciągła konsumpcja pomimo powodowania zakłóceń dla zdrowia, zarówno tych widocznych na ciele, jak i na duszy
  • Trudnością w dostrzeżeniu znaczących problemów w swoim zachowaniu i komunikacji z innymi Podobnie jak w przypadku innych chorób przewlekłych, istnieją zarówno okresy powrotu do zdrowia, jak i okresy powrotu do uzależnienia. Bez leczenia lub zaangażowania w proces powrotu do zdrowia uzależnienie staje coraz bardziej nasilone i może doprowadzić do niepełnosprawności lub przedwczesnej śmierci.

Zasoby w Islandii

Oddział opieki ambulatoryjnej SÁÁ

Dobrą wiadomością jest fakt istnienia skutecznego leczenia. Większość ludzi, którzy szukają pomocy i stają w obliczu problemu, osiąga sukces. Leczenie może się znacznie różnić i przybrać formę jednej rozmowy lub intensywnego leczenia trwającego tygodnie, miesiące lub lata.

Prawidłowa ścieżka dla danej osoby zależy od powagi problemu. Jeśli uważasz, że pomocy w radzeniu sobie z problemami z alkoholem lub narkotykami potrzebujesz Ty lub ktoś, na kim Ci zależy, możesz skontaktować się z oddziałem opieki ambulatoryjnej SÁÁ i umówić się na wywiad lub skontaktować się z nimi telefonicznie pod numerem 530-7600 (patrz www.saa.is).

Oddział szpitala krajowego do walki z uzależnieniami

Oddział do walki z uzależnieniami kładzie nacisk na pomoc osobom z poważnym uzależnieniem i problemami ze zdrowiem psychicznym (podwójna diagnoza). Szeroka grupa specjalistów współpracuje w celu zidentyfikowania czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych, które przyczyniają się do powstania obu chorób lub utrzymują ich istnienie. Podejście do leczenia jest zróżnicowane i zależy od potrzeb i możliwości każdego człowieka. Prośby o pomoc psychiatryczną muszą mieć formę skierowania od specjalisty lub prośby o leczenie przesłanej drogą pocztową.

Bardziej szczegółową listę zasobów dostępnych w Islandii można znaleźć tutaj.

Tekst opracowany przez głównego psychologa w SÁÁ dr. Ingunn Hansdóttir