Świat Zdrowie psychiczne Dla rodziców O organizacji

Samoocena

Czym jest samoocena?

Krótko mówiąc, samoocena jest opinią, jaką mamy o sobie samych. Opinie to tak naprawdę nasze myśli o nas samych, myśli o tym, w których obszarach dobrze sobie radzimy w porównaniu do innych, a w których, jak uważamy, nie mamy tak dużej przewagi. Poglądy te mogą odnosić się do cech wewnętrznych i zewnętrznych. Cechy wewnętrzne to na przykład inteligencja, różne rodzaje umiejętności, nasza zdolność do radzenia sobie i rozwiązywania zadań, nasze umiejętności w relacjach z innymi ludźmi, a także cechy ludzkie, takie jak życzliwość, bycie pomocnym, przywództwo i umiejętności społeczne. Cechy zewnętrzne to cechy wyglądu, takie jak piękno, wysokość i nasze ciało. Można tu również dodać elementy, takie jak jakiego rodzaju ubrania, telefon lub komputer posiadamy lub w jakich warunkach żyjemy (mieszkanie, samochód rodzinny i inne warunki życia).

Czym jest niska samoocena?

Niska samoocena to zatem ogólnie negatywna opinia o nas samych. To, jak ludzie opisują niską samoocenę jest bardzo spersonalizowane i oczywiście różni się w zależności od człowieka. To, jakie cechy są ważne dla poszczególnych ludzi ma także znaczenie. Niektórzy ludzie bardziej zwracają uwagę na cechy wewnętrzne, inni zewnętrzne. Często jednak jest to połączenie obu podejść. Dlatego niską samoocenę cechuje osąd wobec nas samych. Ludzie o niskiej samoocenie oceniają siebie surowo, co może powodować wielki niepokój, depresję i lęk. Osądy są w rzeczywistości naszymi poglądami o nas samych i często nie opierają się na faktach. Teoretycznie te poglądy są często nazywane przekonaniami podstawowymi. Jeśli nasze przekonaniami podstawowymi są bardzo negatywne, będą miały głęboki wpływ na nasze życie i zachowanie, zarówno w szkole, pracy, jak i ogólnie w komunikacji społecznej.

Konsekwencje niskiej samooceny mogą być różne. Niska samoocena może prowadzić do ryzykownych zachowań. Ludzie mogą próbować imponować innym w poszukiwaniu aprobaty i sięgać po alkohol, palenie papierosów lub e-papierosów, próbować narkotyków lub popełniać przestępstwa, takie jak kradzież/wybicie szyby. Ludzie mogą też nie stworzyć odpowiednich granic i nie potrafić powiedzieć „nie”, nawet jeśli czegoś nie chcą, np. seksu. Co więcej, niska samoocena może znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo sukcesu, ponieważ ludzie z niską samooceną są przekonani, że muszą się zmienić, aby inni ich polubili. Niska samoocena może prowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym i odwrotnie. Warte szczególnej uwagi są tu różnorodne zaburzenia lękowe (lęk społeczny, lęk związany z uczeniem się/egzaminami, lęk ogólny), depresja i zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, jadłowstręt psychiczny, ortoreksja, nadmierne treningi).

Niska samoocena może mieć duży wpływ na naszą przyszłość, ponieważ możemy pozwolić naszym poglądom, a nie faktom, kontrolować podejmowane przez nas decyzje. Może to wpłynąć na nasze studia i pracę, a także granice, które ustalamy w komunikacji z innymi ludźmi (z małżonkiem, współpracownikami, rodzicami, przyjaciółmi itp.).